Introductieperiode

page_werkwijze_introductieperiodeWanneer The Market Developer u mag ondersteunen bij uw export, starten we met een introductieperiode. Deze duurt standaard drie maanden en geeft ons de kans uw organisatie en ambities te leren kennen en uw markt in kaart te brengen.

De periode begint met het vertrouwd raken met uw producten, organisatie en het verzamelen van marktinformatie door middel van deskresearch.

Daarna wordt gestart met de volgende activiteiten:

  • Het openen van deuren door middel van kwalitatieve telefonische inventarisatie en acquisitie
  • Gericht bezoeken van potentiële klanten in binnen- en buitenland
  • Potentiële afnemers enthousiasmeren/interesseren voor uw product of dienst
  • Onderhandelingen en contracten afsluiten

Tijdens bovengenoemde verkoopactiviteiten wordt direct ook marktonderzoek gedaan. Zo kunnen we uw markt goed in kaart brengen en uw potentieel op de exportmarkt bepalen. U ontvangt wekelijks een voortgangsrapportage.

Door onze sales/verkoopactiviteiten te combineren met het verzamelen van data, wordt op zeer efficiënte manier gebruik gemaakt van de contacten en bezoeken. U bespaart zo de kosten van een apart op te zetten marktonderzoek.

Aan het eind van de introductieperiode wordt op basis van de verkregen inzichten, in samenspraak, de best passende vervolgstrategie vastgesteld.

Acquisitieplan

page_werkwijze_acquisitieplanAls extra dienstverlening kunnen wij een uitgebreid acquisitieplan (basismarketingplan) voor u opstellen met de volgende onderdelen:

  • Concurrentieanalyse voor inzicht in de concurrentieverhoudingen op de exportmarkt(en)
  • Markt- en afnemersanalyse voor inzicht in marktstructuur en afzetpotentieel
  • Analyse distributiekanalen om de meest geschikte verkoopkanalen te bepalen voor uw product(en) op de exportmarkt(en)
  • Succesfactoren en concurrentiekracht
  • Strategische opties en advieskeuze

Vervolg samenwerking

Na de introductieperiode kunt u besluiten de exportactiviteiten zelf over te nemen of The Market Developer voor kortere of langere periode ter ondersteuning te blijven inzetten.

Samenwerkingsvormen en honorering

page_werkwijze_samenwerkingsvormen_en_honoreringVoor een juiste balans tussen flexibiliteit, focus en effectiviteit is het in onze visie noodzakelijk te starten met een vaste introductieperiode van drie maanden op basis van een contract voor minimaal 20 uur per week.

U weet dus vooraf precies waar u aan toe bent.

Na afronding van de introductieperiode kunt u onze dienstverlening voor kortere periode (interim sales) of langere periode integreren binnen uw bestaande sales/verkoop organisatie (outsourcing). De gestarte werkzaamheden kunnen zo gecontinueerd worden zonder dat u hiervoor direct vaste medewerkers in dienst hoeft te nemen of moet vrijmaken.

Bij interim (export)sales wordt uw eigen organisatie uiteindelijk verantwoordelijk voor het beheer van de nieuwe klanten (account management).

Honorering

Honorering geschiedt op basis van een vaste fee gecombineerd met een resultaat afhankelijk fee. Onze contracten voor outsourcing en interim ondersteuning zijn altijd direct opzegbaar (per einde lopende maand). Het contract voor de introductieperiode is niet tussentijds opzegbaar.

Kiest u voor The Market Developer, dan kiest u voor optimaal resultaat op korte termijn, met een stevige basis voor de toekomst. Zonder langlopende verplichtingen. Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking.